Pojedynczy Punkt Kontaktowy (DSA)

Pojedynczy Punkt Kontaktowy (DSA)

Zgodnie z wymaganiami Art. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (Akt o usługach cyfrowych), udostępniliśmy pojedynczy punkt kontaktowy dla organów państw członkowskich, Komisji i Rady Usług Cyfrowych.

Przyjmujemy:

  • nakazy dotyczące działań przeciwko określonym nielegalnym treściom lub udzielenia określonych informacji, przekazywane przez odpowiednie krajowe organy sądowe lub administracyjne,
  • korespondencję od organów właściwych, Koordynatora ds. Usług Cyfrowych, Komisji oraz Rady Usług Cyfrowych.

Zgłoszenia przyjmujemy elektronicznie na adres email dsa@play.pl

Korespondencję obsługujemy zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (Akt o usługach cyfrowych).

Obecnie obserwujemy brak naszych usług na terenie Kalnej, Buczkowic, Łodygowic oraz Godziszki. Nasi technicy są w trakcie usuwania problemu. Dziękujemy za cierpliwość i wyrozumiałość.

X