Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd spółki SferaNET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2023 r. na godz. 13:00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Bielsku-Białej, przy ul. Krakowskiej 343A.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.