You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2022 roku

  • Zarząd spółki SferaNET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej ("Emitent", "Spółka") niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 czerwca 2022 r. na godz. 9:00. Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Olgi Małachwiej i Konrada Małachwieja Spółka Cywilna w Bielsku-Białej, przy ul. 3 maja 19.

    W załączeniu pełna treść ogłoszenia.

    Podstawa prawna: § 4 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

foto:  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia


powrót do listy