You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 7 lutego 2023 roku

Zarząd spółki SferaNET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („Spółka") niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 7 lutego 2023 r. na godz. 12:00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Bielsku-Białej, przy ul. Krakowskiej 343A.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

SFN_230111_ogloszenie-NWZ.pdf
SFN_230111_projekty_uchwal-NWZ.pdf
SFN_230111_formularz-NWZ.pdf
SFN_230111_ogolna_liczba_akcji-NWZ.pdf
SFN_230111_pelnomocnictwo_OP-NWZ.pdf
SFN_230111_pelnomocnictwo_OF-NWZ.pdf

foto:  Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia


powrót do listy