You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Sieć szerokopasmowa w powiecie bielskim i cieszyńskim

Projekt realizowany będzie w ramach Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Celem projektu jest objęcie zasięgiem szerokopasmowego Internetu gospodarstw domowych, placówek edukacyjnych z obszaru powiatu bielskiego i cieszyńskiego. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez wybudowanie nowoczesnej sieci szerokopasmowej w technologii światłowodowej (GPON) przepustowości min. 100 Mb/s, zapewniającej świadczenie usług szerokopasmowych klasy NGA.

Wskaźniki projektu:

25 585 szt. – dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 100 Mb/s;
1296 km – długość sieci szerokopasmowej;
119 szt. – dodatkowe jednostki publiczne podłączone do sieci szerokopasmowej o przepustowości co najmniej 100 Mb/s;
18 szt. – liczba utworzonych węzłów dostępowych.
Planowany okres realizacji: 01.10.2017 – 30.09.2020
Całkowita wartość projektu: 61 806 493,48 zł
Wkład ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 33.566.553,27 zł