You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Oferta hurtowa dla jednostek oświatowych

Spółka SferaNET w związku z budową sieci telekomunikacyjnej z wykorzystaniem środków w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa i realizacją projektu POPC.01.01.00-24-0046/17-00 którego celem jest „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” prezentuje ofertę świadczenia usług hurtowych dla Jednostek Oświatowych (JO).

System Komunikacji (SK) służy do komunikacji między Operatorem Sieci Dostępowej (OSD) a Operatorem Korzystającym (OK) składa się z:

strony internetowej sferanet.pl/hurt
skrzynki e-mail: hurt@sferanet.pl
Prosimy o wysyłanie wszelkich zamówień i zapytań na wskazany adres e-mail. Za pośrednictwem SK można otrzymać m.in. wzory stosowanych przez nas umów i załączników, warunki techniczne oraz cennik.

Oferta hurtowa dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych obejmuje:

1) usługę BSA;
2) dostęp do kanalizacji;
3) dostęp do podbudowy słupowej;
4) dostęp do ciemnego włókna;
5) dostęp LLU;
6) usługę kolokacji.

W celu skorzystania z naszej oferty lub jakichkolwiek pytań prosimy o skorzystanie z SK.

Poniżej znajdują się wzory dokumentów:

1) Umowa Ramowa Jednostki Oświatowe SferaNET – WZÓR
2) Załącznik 2 – Wzór Umowy szczegółowej w zakresie Usługi transmisji danych od Jednostki oświatowej do PWR lub WSD WZÓR
3) Załącznik 2a – wzór zamówienia TD JO
4) Załącznik 3 – UMOWA SZCZEGÓŁOWA W ZAKRESIE USŁUGI DOSTĘPU WZÓR
5) Załącznik 3a – Wzór Zamówienia na ciemne włókno WZÓR
6) Załącznik 4 – wykaz osób upoważnionych WZÓR
7) Załącznik 5 – Cennik WZÓR
8) Załącznik 6 – protokół zdawczo odbiorczy WZÓR
9) Załącznik 7 – wymagania dla podłączenia jednostek oświatowych
10) Załącznik 8 Ceny dostępu