Oferta hurtowa dla jednostek oświatowych

Spółka SferaNET w związku z budową sieci telekomunikacyjnej z wykorzystaniem środków w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa i realizacją projektu POPC.01.01.00-24-0046/17-00 którego celem jest „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” prezentuje ofertę świadczenia usług hurtowych dla Jednostek Oświatowych (JO).

System Komunikacji (SK) służy do komunikacji między Operatorem Sieci Dostępowej (OSD) a Operatorem Korzystającym (OK) składa się z:

strony internetowej sferanet.pl/hurt
skrzynki e-mail: hurt@sferanet.pl
Prosimy o wysyłanie wszelkich zamówień i zapytań na wskazany adres e-mail. Za pośrednictwem SK można otrzymać m.in. wzory stosowanych przez nas umów i załączników, warunki techniczne oraz cennik.

Oferta hurtowa dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych obejmuje:

1) usługę BSA;
2) dostęp do kanalizacji;
3) dostęp do podbudowy słupowej;
4) dostęp do ciemnego włókna;
5) dostęp LLU;
6) usługę kolokacji.

W celu skorzystania z naszej oferty lub jakichkolwiek pytań prosimy o skorzystanie z SK.