Dla Inwestorów

Sferanet Spółka Akcyjna, Spółka notowana na NewConnect.

Informacje oraz dane spółki

SferaNET S.A.
ul. Krakowska 343A
43-300 Bielsko-Biała

NIP: 937-240-88-25
REGON: 072888096
KRS: 0000464462

Kapitał zakładowy: 8 040 223,00 zł opłacony w całości

Spółka telekomunikacyjna dostarszająca usługi telekomunikacyjne gównie na terenie powiatu bielskigo oraz cieszyńskiego.

Funkcję animatora na rynku akcji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie – NewConnect pełni Dom Maklerski BDM S.A.

Autoryzowany doradca:
Beskidzkie Biuro Consultingowe Sp. z o.o. 
ul. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego 20,
43-300 Bielsko-Biała
tel: (33) 816 92 26
tel. kom. biuro: 602 222 875
e-mail: bbc@bbc-polska.com
www.bbc-polska.com

Osobą odpowiedzialną za kontakty z mediami oraz akcjonariuszami jest Zarząd Spółki.

Kontakt dla inwestorów zarzad@sferanet.pl

Akcjonariat

Lp.Dane akcjonariuszaLiczba akcjiUdział w kapitale zakładowymLiczba głosówUdział w liczbie głosów
1Xavier Niel wraz z Iliad Holding S.A.S., Holdco II S.A.S., Iliad S.A., Iliad Purple S.A.S., P4 sp. z o.o., Vortanoria Investments sp. z o.o., w tym:8 040 223100%8 040 223100%
Xavier Niel00%00%
Iliad Holding S.A.S.00%00%
Holdco II S.A.S.00%00%
Iliad S.A.00%00%
Iliad Purple S.A.S.00%00%
P4 sp. z o.o.231 0002,87%231 0002,87%
Vortanoria Investments sp. z o.o.7 809 22397,13%7 809 22397,13%
2Pozostali00%00%
suma8 040 223100%8 040 223100%

Zarząd spółki

Sromek Bogusław

Prezes Zarządu

2023-06-16

pobierz życiorys w pdf

Kołodziej Adam

Wiceprezes Zarządu

2023-06-16

pobierz życiorys w pdf

Rada Nadzorcza

Ormińska Joanna

Członek RN

2023-02-07

pobierz życiorys w pdf

Chruściel Marek

Członek RN

2023-02-07

pobierz życiorys w pdf

Urbański Michał

Członek RN

2023-02-07

pobierz życiorys w pdf

Pogoda Tomasz

Członek RN

2023-02-07

pobierz życiorys w pdf

Dominiak Artur

Członek RN

2023-02-07

pobierz życiorys w pdf

i

Statut spółki

Raporty bieżące i okresowe

Kalendarium rynków

Kalendarium

  • 14 listopada 2023 r.Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.

Publikacja Planu Podziału SferaNET S.A.