You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Podkarpacka sieć szerokopasmowa – powiat dębicki – projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

W miejscowościach Godziszka, Rybarzowice, Szczyrk, Meszna, Żywiec, Łodygowice oraz Bierna w przeciągu dwóch lat dostęp do szerokopasmowego Internetu będzie miało minimum 635 odbiorców. Realizacja projektu, którego beneficjentem jest spółka SferaNET, rozpoczęła się w lipcu 2013 roku. W jej wyniku w ciągu dwóch lat powstanie blisko 100 kilometrów instalacji kablowej wykonanej w technologii światłowodowej umożliwiającej firmie SferaNET S.A. świadczenie usług szerokopasmowego dostępu do Internetu dla mieszkańców znajdujących się do tej pory na liście tzw. białych plam.

Celem projektu jest zwiększenie zasięgu dostępu do Internetu i podniesienie jakości świadczonych usług dla odbiorców zamieszkujących ww. miejscowości. Projekt „Internet szerokopasmowy na Podbeskidziu” to pierwsze tego typu przedsięwzięcie na Podbeskidziu, mające swoim zasięgiem objąć aż 7 miejscowości. Priorytetem będzie zapewnienie powszechnego dostępu do Internetu o prędkości co najmniej 40 Mb/s. Obecnie tylko 4 proc. łączy pozwala osiągnąć takie parametry (unijna średnia jest ponad dwukrotnie wyższa). Zadaniem SferaNET jest zatem podniesienie tego wskaźnika zwłaszcza w miejscowościach leżących na południe od miasta Bielsko-Biała. Wartym podkreślenia jest również fakt, iż wdrożenie technologii światłowodowej zapewni wysoką jakość połączeń oraz brak zakłóceń (typowych dla transmisji radiowych).
Realizacja „Internetu szerokopasmowego na Podbeskidziu” w ciągu dwóch lat obejmie:

Zakup 635 stacji/kart klienckich do podłączenia szerokopasmowego Internetu,
Budowę 99 900 m sieci Internetu szerokopasmowego (sieci światłowodowej),
Zdecydowaną poprawę jakości i szybkości połączeń,
Spadek awaryjności systemu.
Projekt ma szczególne znaczenie dla rozwoju i podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstw funkcjonujących na terenach wiejskich. Dostęp do sieci umożliwi firmom m. in:

sprawną wymianę informacji,
uruchomienie internetowego kanału sprzedaży,
korzystania z dostępnego on-line oprogramowania,
wyszukiwania nowych kontaktów biznesowych.

Środki na realizację projektu SferaNET S.A. pozyskała z w ramach działania 8.4 „Zapewnienie Dostępu do Internetu  na etapie „ostatniej mili” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Wartość projektu wynosi 4 040 813,35 zł. w tym wartość dofinansowania to 1 971 128,46 zł. „Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”